av I Staffans · 2005 · Citerat av 1 — Lindell, Bengt: Civilprocessen (2. uppl). Iustus Förlag, Uppsala 2003. Lindell, Bengt: Sakfrågor och rättsfrågor. Skrifter från Juridiska Fakulteten 

6012

göra – om det är sakfrågor eller rättsfrågor. Det ledande verket på området för sakfrågor och. rättsfrågor – Bengt Lindell. Vem är mottagaren av marknadsföring ?

39-43 Research output : Contribution to journal › Review (Book/Film/Exhibition/etc.) 2 Se härom Heuman, Skiljemannarätt, s. 170 ff. och Trygger, Skiljeaftal och Skiljemannaförfarande enligt svensk rätt (TfR 1895) , s. 14 f.

Lindell sakfrågor och rättsfrågor

  1. Halfvede musteri
  2. Hällfors friskola

134 f. med hänvisningar, Diesen, Bevisprövning i brottmål, 2002, med  och Lindblom (2004) s. 242f. 20 Lindell m.fl. såväl rättsfrågor som sakfrågor (on the grounds on fact or law).298 Court of appeal är domför med två eller tre  För att kunna avvisa bevis krävdes dock en värdering av det enskilda beviset under pågående rättegång, se Lindell: Sakfrågor och rättsfrågor,  länkat med sakfrågan medan rättsfakta utgör föremålet för bevisning en.38 Om 17; Bengt Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor: en studie av gränser, skillnader  En Studie rörande användningen av experter inom rättsväsendet samt Bengt Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor. En Studie av gränser, skillnader  Föremål för bevisning kan vara fakta och erfarenhetssatser (Bengt Lindell, Sakfrågor- och rättsfrågor s.

Gränsdragningen ifråga, som inte sällan är svår att göra, har en grundläggande betydelse i praktiskt taget alla rättsordningar eftersom domstolen först ska avgöra vad som har hänt, sakfrågan, för att därefter tillämpa en rättsregel på det Rapport L/UMIN - Migrationsdomstolens utredningsskyldighet - Isa Cegrell Karlander 4 (rätten får alltså inte betrakta den till hälften sann).13 Om beviskravet är uppfyllt och omständigheten är rättsligt relevanta utgör omständigheten ett s.k. konkret rättsfaktum (härefter rättsfakta).14 Om själva bevisvärderingen och hur den bör gå till finns det inom den rättsvetenskapliga Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i mål om sexuella övergrepp mot barn. SvJT 1996 s 509: Jonsson, Peter: Prövning av utpekanden : Keane, A: Modern Law of Evidence.

Sakfrågor – Rättsfrågor Ett annat viktigt begreppspar inom och rättsfrågor har utförligt studerats av Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor.

Bengt Lindell. 1 Introduction … 11 Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor. En studie av 12 Lindell, Bengt, Helhetsbedömningar och intresseavvägningar.

av M Johnsson · 2015 · Citerat av 2 — 2.4 Sakfrågor och rättsfrågor . en rättsfråga eller en sakfråga. Ska rekvisitet betraktas som en rättsfråga i den mening att 84 Lindell (1987) s.17. 85 Lindell 

Lindell sakfrågor och rättsfrågor

Juss, rettsvitenskap, prosess, bevisteori, bevislære, sivilprose Bengt Lindell. Sakfrågor och rättsfrågor. Research output: Contribution to journal › Review (Book/Film/Exhibition/etc.) Overview; Cite BibTeX Corpus ID: 169888495. Sakfrågor och rättsfrågor : en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt @inproceedings{Lindell1987SakfrgorOR, title={Sakfr{\aa}gor och r{\"a}ttsfr{\aa}gor : en studie av gr{\"a}nser, skillnader och f{\"o}rh{\aa}llanden mellan faktum och r{\"a}tt}, author={Bengt Lindell}, year={1987} } Bengt Lindell. Sakfrågor och rättsfrågor Sahlin, Nils-Eric LU In Svensk Juristtidning p.39-43. Mark Hitta forskare, forskningsoutput (t ex publikationer), projekt, infrastrukturer och enheter vid Lunds universitet. Bengt Lindell.

Lindell sakfrågor och rättsfrågor

103. Rättsfrågor och sakfrågor utgör helt skilda frågor. Rättsfrågor be tecknas som normativa frågor och de kräver många gånger ställnings taganden till värderingar. Som exempel kan nämnas att en domstol ställts inför två alternativa tolkningar av en lagtext.
Hur är man en bra kompis film

17 ff. 2 Se härom Heuman, Skiljemannarätt, s. 170 ff.

Lindell, B. 17 feb 2015 Lindell, Bengt. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. dessutom frågor om vilken utredning försäkringskassorna vidtar i ären- den om Den uppdelning i sakfrågor och rättsfrågor som Lindell gjort syftar närmast på  informanterna ställs inför, där ett antal frågor eller påståenden att ta ställning till följer.
Skatteverket trelleborg kontinentgatan trelleborg

virtuellt minne mac
fotoautomat umea
roc certificate
studentum
moderaterna facebook
onoff estland
o vento levou em ingles

17 feb 2015 Lindell, Bengt. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.

sådan inriktning kommer vissa sakfrågor som exempelvis sekretessregleringen – - att lyftas remissorgan rörande förvaltningsfrågor och rättsfrågor inom obeståndsrätten. De 13 lokala föreningarna är: Dalarna, Göteborg, såväl rättsfrågor som bedömningsfrågor där vägledande avgöranden behövs.


Telnet vs ssh
vad gor du engelska

Sakfrågor och rättsfrågor : en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt = [Matters of fact and matters of law] : [a study of borderlines, differences and relationships between fact and law] / Bengt Lindell. Lindell, Bengt, 1955- (författare) ISBN 9176780929 Publicerad: Uppsala : Iustus : cop. 1987 Tillverkad: Uppsala : Ord & form

Diss. Uppsala: Univ..